top of page

Przegląd JPY

Zaktualizowano: 23 sty

JPY, pierwszy raz od ponad dwóch lat, dał jasne sygnały do odwrócenia trendu, przynajmniej krótkoterminowo. Na interwale rocznym cena odbiła się od chmury, redukując w 2 ostatnie miesiące ponad 50% straty z 2022 r. Na dziennym została przebita chmura, co potwierdza chęć odwrotu.
Fundamentalnie odwrócenie może mieć miejsce, ponieważ władze BOJ (Bank of Japan) podniosły górną granicę dopuszczalnego zakresu dla 10-letnich obligacji państwowych do około 0,5% z około 0,25%. Otworzyło to drogę do podniesienia stóp procentowych, które od 2016 r. są utrzymywane na poziomie -0.1%. Jest to ogromna zmiana w polityce monetarnej Japonii.

Warto zaznaczyć, że stopy nie muszą zostać podniesione, ale już sama perspektywa tego napawa inwestorów optymizmem.

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page